कोरोना संक्रमण पश्चात निजगढ वनविनाश पुनर्विचार गर्ने की?

बाराको निजगढ वनबाट २४ लाख रूख कटानी गरी निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्तावना छ। यस क्षेत्रकै सबैभन्दा जैविक विविधताले सुसज्जित क्षेत्र हो। पर्यावरणीय र आर्थिक दुबै पाटोले कमजोर परियोजनामा अब जनस्वास्थ्यको पाटो पनि आवश्यक रहेको छ।
Continue reading कोरोना संक्रमण पश्चात निजगढ वनविनाश पुनर्विचार गर्ने की?

Vishakhapatnam Gas Leak: Who do We Hold Accountable?

This culture prioritizes economic gains over human and natural welfare. The series of toxic accidents in India (of which the Vishakhapatnam gas leak is only a near example) lay testimony to this fact. In such a culture, is it possible to hold the responsible actors accountable for their actions? Continue reading Vishakhapatnam Gas Leak: Who do We Hold Accountable?